Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

00:05
3773 d70f
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viavoid37 void37
svartalfr
00:01
Bo najgorszym błędem jest odejście od osoby która czeka, żeby dać ci szczęście
— Solar/Białas - Na piasku feat. WacToja

October 27 2018

svartalfr
23:59
Kogo, czego (nie ma)? Na to pytanie odpowiada dopełniacz, najczęstszy przypadek, beznadziejny i nieodwracalny.
— Ignacy Karpowicz – Gesty
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
svartalfr
23:28
1991 1122
Reposted fromtichga tichga viavoid37 void37
svartalfr
23:28
5199 7b35
Reposted fromrubinek rubinek viavoid37 void37

January 25 2018

svartalfr
23:47
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— Alan Alexander Milne - "Kubuś Puchatek"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viavoid37 void37
svartalfr
23:44
6342 dfc7 500
svartalfr
23:42
6341 5d86 500
svartalfr
23:41
6340 773a 500

January 09 2018

svartalfr
21:06
2186 6362
svartalfr
21:04
2184 2bc9

November 19 2017

svartalfr
13:44
They say the darkest hour Is that before the dawn 
When nothing in one's power 
Can dissipate the great forlorn Shadows of fire that haunt me 
Like risen whispers of her name
— CoF, Lovesick for Mina

November 06 2017

svartalfr
22:44
8286 bccd 500

November 01 2017

svartalfr
10:59
3328 6ef5 500
No co Borszewicz
svartalfr
10:55
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller

October 21 2017

svartalfr
22:59
8974 6340 500

August 08 2017

svartalfr
14:44
5599 35a9

August 02 2017

svartalfr
11:18
Life is suffering. It is hard. The world is cursed. But still, you find reasons to keep living.
— Osa in Princess Mononoke
svartalfr
11:15
0296 3eb4 500

July 22 2017

svartalfr
09:30
I got wiring loose inside my head
I got books that I never ever read
I got secrets in my garden shed
I got a scar where all my urges bled
I got people underneath my bed
I got a place where all my dreams are dead
— Porcupine Tree, Blackest Eyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl