Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2018

svartalfr
23:47
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— Alan Alexander Milne - "Kubuś Puchatek"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viavoid37 void37
svartalfr
23:44
6342 dfc7 500
svartalfr
23:42
6341 5d86 500
svartalfr
23:41
6340 773a 500

January 09 2018

svartalfr
21:06
2186 6362
svartalfr
21:04
2184 2bc9

November 19 2017

svartalfr
13:44
They say the darkest hour Is that before the dawn 
When nothing in one's power 
Can dissipate the great forlorn Shadows of fire that haunt me 
Like risen whispers of her name
— CoF, Lovesick for Mina

November 06 2017

svartalfr
22:44
8286 bccd 500

November 01 2017

svartalfr
10:59
3328 6ef5 500
No co Borszewicz
svartalfr
10:55
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller

October 21 2017

svartalfr
22:59
8974 6340 500

August 08 2017

svartalfr
14:44
5599 35a9

August 02 2017

svartalfr
11:18
Life is suffering. It is hard. The world is cursed. But still, you find reasons to keep living.
— Osa in Princess Mononoke
svartalfr
11:15
0296 3eb4 500

July 22 2017

svartalfr
09:30
I got wiring loose inside my head
I got books that I never ever read
I got secrets in my garden shed
I got a scar where all my urges bled
I got people underneath my bed
I got a place where all my dreams are dead
— Porcupine Tree, Blackest Eyes

July 19 2017

svartalfr
19:49
Nie chcę już więcej kochać, cierpieć, czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Marek Hłasko, Ósmy dzień tygodnia

July 11 2017

svartalfr
17:09
7235 d391
svartalfr
17:07
7228 a859 500

June 30 2017

svartalfr
06:37
9614 1c7b 500
にっぽん

June 26 2017

svartalfr
19:26
6433 79bc 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl