Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

svartalfr
19:26
6433 79bc 500

June 25 2017

svartalfr
11:03
6665 f1d3

June 24 2017

svartalfr
23:08
6309 d9e6 500
svartalfr
23:04
Life...has betrayed me once again (...)
Yes, I am falling... how much longer 'till I hit the ground?
I can't tell you why I'm breaking down.
Do you wonder why I prefer to be alone?
Have I really lost control?

— "Lost control" Anathema

June 15 2017

svartalfr
11:12
4247 e606
svartalfr
10:49
7669 d3cb
svartalfr
10:47
Lubię samotność, ale czasami mnie ona męczy
wtedy szukam ludzi, żeby znowu się do nich zniechęcić.
— barbara rosiek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viashinein shinein
svartalfr
10:42
To tak,  jakbyś miał głęboko w sobie coś, co sprawia, że nie czujesz się godny pokochania.
— Dexter
Reposted fromLittleJack LittleJack viaznikajac znikajac
svartalfr
09:59
Death: ‘THERE ARE BETTER THINGS IN THE WORLD THAN ALCOHOL, ALBERT.’ 
Albert: ‘Oh, yes, sir. But alcohol sort of compensates for not getting them.'”
— T. Pratchett
svartalfr
09:57
1703 964a

June 14 2017

svartalfr
15:25
8290 b327
svartalfr
12:25
No joy would flicker in her eyes
Brooding sadness came to a rise
— Face of Melinda - Opeth

June 13 2017

svartalfr
19:42
Nałóg bierze się z nieustającej potrzeby odczucia ulgi.
Bo sam już kurwa nie możesz ze sobą wytrzymać.
— M. Halber, Najgorszy człowiek na świecie
svartalfr
19:36
8772 10ab
svartalfr
19:34
8735 be0e

June 12 2017

svartalfr
20:35
4367 7b2f
J. Borszewicz, Mroki
svartalfr
18:10
7673 86b6
svartalfr
18:06
7597 29dc

June 11 2017

svartalfr
22:06
Dzień dobry. Tu Twój Komputer Pokładowy odpowiedzialny za poczucie rzeczywistości. Nastąpiła poważna awaria systemu. Złap się za ucho w przeciągu pięciu sekund, jeśli chcesz uruchomić programy diagnostyczne.
— J. Żulczyk, "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted frominvisibile invisibile viajakubzulczyk jakubzulczyk

June 10 2017

svartalfr
07:27
4555 41ad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl